Dr. Mohamed Juzoef Tangali

Home » Research

Research

Onderzoek uitgevoerd onder supervisie van Mohamed Juzoef Tangali.

Scientific Online Publishing

Scientific Online Publishing, USA (SOP) is a new Open Access journal publisher, which is established in 2013. All our publications are under license of “Creative Commons”, and other Open Access rules. It is currently publishing 30+ journals and covering 10 academic subjects. SOP serves as an online platform for individual researchers and worldwide academic communities, providing the latest scientific outcomes for free. All our journals are under strict and efficient process of peer review, which are supervised by a group of experienced professional editors.

SOP Journals Goal
SOP is devoted to promoting Open Access journal publishing on the globe. It connects traditional publishing with new technologies of online reading. If you have access to SOP, any scientific outcome is within worldwide reach. That is how SOP achieves global visualization of scientific research.

Reviewed science projects

 • Human Resource Accounting and Management. Nuclear Science and Technology Research Institute, Plasma Physics and Nuclear Fusion Research School, Tehran, Iran.
 • A contingent approach: Syrian acceptance of E-Learning. Damascus University.
 • Acceptance theories of innovation and modern methods in construction industry. Faculty of Civil Engineering, Technical university of Košice, Vysokoškolská .
 • Creating a Consumer Driven Institutional Adaptive System for a Sustainable Textile Industry in Vietnam. University of Queensland, Australia.
 • Open Loop Control, Competitive Model Business Planning, and ERP. AKdmkrd-DAI-TU Berlin and SFU, Simon Fraser University, Burnaby.
 • Business’ Contribution to Successful Business-IT alignment. Quint Wellington Redwood.
 • Impact on human health of viable fungal airborne isolated from a documentary repository, A case of study. Archivo Nacional de la República de Cuba.
 • Study of the Role of High-Rise Building in Urban Pervious Surfaces (Case Study: District 22 in Tehran). University Tehran.
 • Physico-chemical Water Quality Assessment of Gilgel Abay River. Tana Sub-basin Organization (TaSBO), Ethiopia.
 • Stanley Miller’s Abiogenesis as a Global Nutrient Source. RMIT University, Melbourne, Australia.
 • River Water Pollution and Gastrointestinal Diseases. Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico.
 • Young People’s Perception on Environmental Change in Bangladesh: Rural-Urban Perspectives. University of Dhaka, Bangladesh.
 • Application of Actuarial Science in General Insurance. Institute of Actuaries, Mumbai, India.
 • PhD in Software Engineering CMS Pardesya. Darwish Al Nashef, IDGIR University, Turkey
 • PhD in Small and Marginal Entrepreneurship. Isaac Acheampong, Accra, Netherlands
 • MSc in Computer Science (Computer Security and Forensics). Hei Chiu, Hong Kong
 • MSc Holistic Health & Healing Center. BAK 4 Diagnostics, Accra, Ghana
 • MSc a high-level information technology solutions project for chronic information security breaches in healthcare delivery and other institutions/organizations. Saint Dominic’s Hospital, Accra, Ghana

Projectmanager artikel 213a Gw onderzoek Gemeente Amsterdam

 • Sociale veiligheidsbeleid in Amsterdam Zuidoost
 • Ondernemingshuis II Zuidoost
 • Ondernemershuis III Zuidoost
 • Klimaatbeleid CO2 reductie
 • Capaciteit Ruimtelijke Projecten
 • Sportsubsidies
 • Parkeerbeleid
 • Milieu Technisch Bedrijf – kwaliteit inzamelprocessen afvalstoffen
 • Wmo beleid
 • Activering langdurige werklozen
 • Onderwijshuisvesting
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Vrouwenempowermentbeleid van het Vrouwen Empowerment Centrum (VEC)
 • Telefonische bereikbaarheid

Uitgevoerde Audits voor gemeente Amsterdam

Operational-, financial-, compliance-, social-, ICT audits en bijzonder onderzoek

Aanbesteding exploitatie Bijlmer Sport Centrum, Aanbestedingen (Europees), Arbo RI&E, ArenA Initiatief/Ondernemershuis/Kraaiennest, Artotheek Centrum Beeldende Kunsten, Auto van de zaak fiscaliteit, Basis Registratie onroerende zaken, Bedrijfsafval, Beheer Openbare Ruimte (groen), Citymarketing, Declaraties Bestuur en Directie, Detacheringspersoneel (staf), Dienstauto’s/autokostenvergoeding, Directieplannen (quickscan), Doeluitkeringen incl. SEV, Erfpacht/grondopbrengsten, Facturen inkomende i.v.m. externe fraude, Facturering en debiteurenbeheer, Fiscaliteit inhuur derden, GBA BeveiligingsNet Burgerzaken, GBA Huisvesting, GBA Legesinkomsten Burgerzaken, GBA proces en privacy, GBA reisdocumenten, Grondexploitatie, Handhaving procesverbalen politie, applicatiebeheer, contract hardware en software, Informatiebeveiliging CSA, Inkoopbeleid, Kasbeheer, Marktmeesters en Marktgelden, Materialen beheer, Non-actief personeel op pay-roll, Nieuw Stadsdeelkantoor Zuidoost financieel beheer, Onderhanden Werk procedure, Onderwijshuisvesting legionella, OZB/rioolrechten/polderlasten, Precario- en Reclamebelasting, Privacy Monitor, Raambestekken, RAZO rtv, Rekenkamer Onderzoek, Risico-inventarisatie, Grondzaken, Salarissen eigen personeel, Subsidies, Tankpasjes, Tussenrekeningen beheer, Uitzendkrachten, Vergunningen, Verlofadministratie, Verplichtingenadministratie, Verwerving onroerend goed en schadeloosstellingen, Verzekeringen, Voormalig/non-actief personeel, Werf (BOR grijs), enzovoorts.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: